For udstillere

Åbningstider 2018

Fredag d. 27. juli, 12 - 17

Lørdag d. 28. juli, 10 – 17

Søndag d. 29. juli, 10 - 16

Du kan indrette din bod fra torsdag aften, fra kl. 17, og den skal stå klar til åbning fredag kl. 11.00.

Du skal selv være til stede i boden, så publikum har mulighed for at træffe dig.

 

 

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling kr. 3.700,- + moms, ialt kr. 4625,-

OVNHUS medlemskab (obligatorisk), ikke momsbelagt kr. 150,-

Tilmeldingen er bindende. Deltagergebyret (3.700,- + moms) og kontingent til Foreningen OVNHUS (150,-) tilbagebetales ikke i tilfælde af afbud. (ialt 4775,-)

 

 

Terminal med betalingskort

Du har mulighed for at tilmelde dig vores fælles terminal, hvis du ikke selv har en trådløs terminal.

(Der er IKKE adgang til el på pladsen!)

Terminaladgang koster kr. 210,- + moms, i alt kr. 262,50. Plus 2½% af din bruttoomsætning på terminalen samt 2 kr. pr. behandlet bilag.

Gebyrerne dækker administration og leje af terminaler samt regnskab og afregning via netbank til dig kort efter markedet.

Vi fratrækker de 2½% og 2 kr. pr. bilag inden vi overfører resten til dig via netbank.

For at få adgang til terminalen skal du selv medbringe en triplikatbog. (kvitteringsbog med tre gennemslag)

Du kan tilmelde dig til terminal på bestillingsformularen, der sendes sammen med besked om optagelse.

Du kan ikke tilmelde dig terminalen på selve markedet, da vi er nødt til at vide på forhånd hvor mange der skal bruge terminal, så vi kan disponere antallet af terminaler.

 

 

Udstillercafé

Der vil blive mulighed for bestilling af mad til udstillere.

Bestilling af festmiddag vil fremgå af ansøgningsformularen.

Med hensyn til bestilling af morgenmad og frokost, vil du blive kontaktet af OVNHUS-madhus.

Frivillige hjælpere

Der vil være en del frivillige hjælpere til rådighed på markedsdagene. Hjælperne vil tilbyde at holde øje med din bod når du skal på toilettet, hente mad eller spise. Hjælperne kan også hente din frokostpakke så du kan spise i boden. Hjælperne er ikke forpligtet til at ekspedere når de holder øje med din bod.

 

 

Boder

Der opstilles ”iglo-telte” på 6x6 m med plads til fire udstillere. Desuden er der et antal små "iglotelte" på 3x3 m til én udstiller i hvert telt.

De små telte placeres rundt om de store telte, så de danner en ramme og skaber et sammenhængende "markedsrum".

Hvis du ønsker at stå alene i et lille telt eller at dele et af de store telte med tre andre, kan du skrive det på ansøgningsformularen. Ønsker imødekommes så vidt muligt.

Til hver udstiller er der ét bord på 80x180 cm og 72 cm højt og én stol. Det er ikke muligt at bestille ekstra borde eller stole.

Der er ikke adgang til el i teltene eller på pladsen !

 

 

OVNHUS Tinget og festmiddag

På markedets anden dag, lørdag d. 28. juli kl. 18 afholdes OVNHUS Tinget.

Her kan alle deltagere, i et uformelt forum, lægge nye ideer og visioner på bordet. Her har man også mulighed for at komme med spørgsmål, ris og ros til arrangementet.

På OVNHUS Tinget vælges kunsthåndværkerne til Foreningen OVNHUS bestyrelse (jvf § 6 stk 1 i vedtægterne LINK her). Læs også om Generalforsamlingen i vedtægterne LINK her.

Har du lyst til at stille op til OVNHUS bestyrelse er det en god idé at tilkendegive din interesse over for formanden.

Kan du påtage dig praktiske opgaver i planlægningen af næste års marked, vil det være meget velkomment.

Bestilling af festmiddagen, lørdag d. 28. kl. 19, vil fremgå af ansøgningsformularen.

 

 

Markedsføring

Markedet bliver annonceret i vestsjællandske dagblade og lokalaviser i ugerne op til markedet i en stor annoncekampagne.

Flyers: Der bliver trykt 12.000 flyers med alle deltageres navne. En del sendes til deltagerne som uddeler dem, en del distribueres i lokalområdet.

Plakater: Vi sørger for ophængning af ca 200 smukke plakater i byområderne i Odsherred.

Flyer sendes også digitalt til alle deltagere, materialet kan derefter rundsendes til relevante kundegrupper.

Der ophænges kæmpebannere ved indfaldsvejene til Odsherred, og der udsendes pressemateriale til alle interessenter. Desuden annonceres der i relevante turistbrochurer, ligesom forskellige internetportaler bliver brugt til annoncering.

Overnatning

Man kan benytte Hotel, Bed & Breakfast, vandrerhjem, telt (bestil campingplads i god tid), hotel, eller man kan slå sig ned i selve boden på markedspladsen.

Det er svært at give en fuld oversigt, men her er et par forslag:

Der findes en Autocamper parkeringsplads på havnen. Det koster ca. kr. 115,00 i døgnet.

Der er tilslutning til el. og vand, og afgiften omfatter også adgang til toilet og bad mod betaling.

De tidligere år har nogen overnattet i boden / iglo-teltet, og har aftalt brug af toiletvognen.

 

Anneberg Vandrerhjem

Egebjergvej 162

4500 Nykøbing Sj.

Telefon: +45 41 86 55 44

online booking: www.annebergvandrerhjem.dk

E: anneberg@nvpro.dk

 

 

Visit Odsherred

www.visitodsherred.dk

her finder du en oversigt over alle overnatnings muligheder i området.

 

Iglo-telte

Hovedparten af teltene er ca 6 x 6 m i grundfladen.

Der vil være fire udstillere i hvert telt.

 

Siderne kan lukkes. Der hører sidestykker til hvert telt.

Det kan ikke garanteres at teltene er 100 % regntætte.