A20_kateKanstrupNielsen

Min primære udtryksform i keramik er RAKU. Jeg er fascineret af det kubistisk, geometriske formsprog, og mine værker er trekanter, firkanter, femkanter og sekskanter, som bliver til urtepotter, lågkrukker, beholdere og skulpturer . Jeg elsker naturvidenskabens systemati

Kate Kanstrup Nielsen

Niels skousvej 21

7100 Vejle

Tlf. 30 33 80 15

E: katekanst rup@priva t.dk

W: www.prana-kunst.dk