For ansøgereOVNHUS ansøgningsprocedure

Alle ansøgere søger på lige fod.

Alle ansøgninger behandles af én jury.

Bestyrelsen gennemgår ansøgernes materiale, for at sikre sig at krav iflg vedtægt §4. stk. 3 overholdes.

Når ansøgningsfristen udløber, foranstalter bestyrelsen at alt materiale fra den enkelte ansøger lægges frem for juryen.


72 udstillere fordelt på kvoter

Tekstil 15, smykker 15, keramik 23, andet kunsthåndværk 19 (glas, pil, træ, læder/skind, papir metal m.v.)

Bestyrelsen kan råde over 2-6 pladser til specielt indbudte udstillere for at sikre et bredt udvalg af kunsthåndværk, eller for at præsentere et håndværk der ellers ikke ville finde vej til markedet.


Krav til ansøgeren

OVNHUS kunsthåndværkermarked er åbent for alle professionelle, udøvende kunsthåndværkere.

Alle deltagere skal være medlem af Foreningen OVNHUS. Det koster 150,- kr om året, og opkræves sammen med deltagergebyret, når man er optaget på markedet.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at såfremt man udbyder ædelmetal til salg på kunsthåndværkermarkedet, skal man overholde loven om registrering i ædelmetalkontrollen. Læs herom på www.aedelmetalkontrollen.dk

Jvf § 4 stk 7 i vedtægterne kan der kun sælges emner man selv har fremstillet eller fremstillet under egen kontrol.

Der optages ikke billedkunst på markedet. Dvs at fotografi, maleri, tegning, collage etc ikke optages.


Krav til ansøgningen

Ansøgningsformularen skal udfyldes. Der ligger link til ansøgningsskemaet på forsiden af denne hjemmeside fra d. 1.- d. 22. januar 2023.


Det er meget vigtigt, at du forbereder dig godt og samler ALLE data/fotos/CV mm. vedrørende din ansøgning, inden du udfylder ansøgningsskemaet og sender det. Der kan IKKE eftersendes fx manglende fotos eller CV.


Ansøgningen skal indeholde:

  • En kort tekst om dine arbejder, max 100 ord. Teksten skal være kort og præcis. Det er denne tekst, der vil blive anvendt i din præsentation på www.ovnhus.dk (du skal skrive teksten direkte i ansøgningsformularen).
  • Fuldt CV på dansk/svensk/norsk/engelsk på max en A4-side (vedhæftes som word- eller pdf-fil).
  • 5 fotos af de produkter, du agter at udstille på markedet (vedhæftes som jpeg/jpg-filer). Krav til billedkvalitet: 1200 pixel på den korteste led og max 2 MB.
    Skriv i ansøgningsskemaet, hvilket foto du ønsker på hjemmesiden, og hvilket du ønsker på folderen, såfremt kvaliteten tillader det. Det vil være en stor hjælp, hvis du navngiver foto til websiden: ”Web” og foto til folderen ”Folder”. Foto til folder skal være kvadratisk, ellers vil det blive beskåret.


Når du har sendt ansøgningsskemaet, modtager du umiddelbart efter en svarmail med ”Tak for din ansøgning”. Hvis du oplever, at du ikke modtager denne svar-mail, er din ansøgning ikke gået igennem.OVNHUS optagelsesprocedure

Censorer 2023:
 

Mette Saabye - Smykker
Malene Møller Hansen - Keramik
Gina Hedegaard Nielsen - Tekstil


Censorerne kan ikke ansøge om optagelse på markedet.


Retningslinjer til juryen

Bestyrelsen henstiller til juryen at der optages kunsthåndværk af høj kvalitet inden for alle grupper/former for kunsthåndværk. Det skal være godt håndværk, gedigent og klassisk håndværk, nytænkning og ikke mindst plads til det innovative og eksperimenterende håndværk.

Bestyrelsen henviser også juryen til §4 stk 2 i Foreningen OVNHUS´s vedtægter: "Bestyrelsen beslutter en procedure for udvælgelsen af deltagere, herunder kvoter for at sikre kvalitet, alsidighed og lokalt islæt".

Kvoterne for 2023 er: 15 tekstil, 23 keramik, 15 smykker, 19 andet kunsthåndværk (herunder glas, læder, træ, papir, knive, pil m.v.).

Juryen skal tage højde for at kunsthåndværkerne i bestyrelsen inkl. suppleanter på forhånd besætter pladser i kvoterne, for 2023 gælder følgende: 3 tekstil, 2 keramik, 2 andet kunsthåndværk, 1 smykker.

Censorerne vurderer ansøgerne på deres indsendte materiale.Vilkår ved aflysning


Såfremt OVNHUS kunsthåndværkermarked efter påbud fra offentlige myndigheder, force majeure, strejke, lockout eller andre omstændigheder uden for foreningen OVNHUS’ kontrol bliver
• udsat,
• afholdt på anden tid,
• flyttet eller delvist afholdt på en anden lokalitet eller
• opgivet,
kan foreningen under ingen omstændigheder gøres ansvarlig herfor, hverken med hensyn til udgifter, forpligtelser eller tab, som deltagerne måtte pådrage sig i denne forbindelse.
OVNHUS vil dog bestræbe sig på at tilbagebetale så meget af deltagergebyret som muligt.
Foreningen OVNHUS er en non-profit forening, der ikke skal give overskud. Vores mål er, at foreningen skal løbe rundt økonomisk.

Vigtige datoer 2023

  • 1. januar til 22. januar kan der ansøges om optagelse på markedet.
  • I uge 5 modtager juryen materiale.
  • I uge 8 får alle ansøgere besked om optagelse eller afslag om deltagelse på markedet.
  • I uge 9 faktureres.
  • D. 13.3. skal fakturaen være betalt.