For ansøgere

OVNHUS ansøgningsprocedure

Alle ansøgere søger på lige fod.

Alle ansøgninger behandles af én jury.

Bestyrelsen gennemgår ansøgernes materiale, for at sikre sig at krav iflg vedtægt §4. stk. 3 overholdes.

Når ansøgningsfristen udløber, foranstalter bestyrelsen at alt materiale fra den enkelte ansøger lægges frem for juryen.


72 udstillere fordelt på kvoter

Tekstil 15, smykker 15, keramik 25, andet kunsthåndværk 17 (glas, pil, træ, læder/skind, papir metal m.v.)

Bestyrelsen kan råde over 2-6 pladser til specielt indbudte udstillere for at sikre et bredt udvalg af kunsthåndværk, eller for at præsentere et håndværk der ellers ikke ville finde vej til markedet.


Krav til ansøgeren

OVNHUS kunsthåndværkermarked er åbent for alle professionelle, udøvende kunsthåndværkere.

Alle deltagere skal være medlem af Foreningen OVNHUS. Det koster 150,- kr om året, og opkræves sammen med deltagergebyret, når man er optaget på markedet.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at såfremt man udbyder ædelmetal til salg på kunsthåndværkermarkedet, skal man overholde loven om registrering i ædelmetalkontrollen. Læs herom på www.aedelmetalkontrollen.dk

Jvf § 4 stk 7 i vedtægterne kan der kun sælges emner man selv har fremstillet eller fremstillet under egen kontrol.

Der optages ikke billedkunst på markedet.


Krav til ansøgningen

Ansøgningsformularen skal udfyldes.

Fra d. 1.1. 2020 findes den via denne side.

Ansøgningen skal indeholde:

- Fuldt CV på dansk, på max 1 A4-side (vedhæftes som word- eller pdf-fil)

- 6 fotos. Krav til billedkvalitet: Som minimum en opløsning på 200-300 dpi og mindste str. på 15x15 cm (ikke mindre end 1200 pixel på den korteste led) og max. 2 MB”.  Det skal være billeder, af de produkter, du agter at udstille på markedet. (vedhæftes som jpeg/jpg-filer). Fotos prioriteres i forhold til folder og hjemmeside i ansøgningsformularen, såfremt kvaliteten tillader det.

- En kort tekst om dine arbejder, max. 100 ord. Teksten skal være en kort og præcis beskrivelse af dine arbejder. Det er denne tekst, der vil blive anvendt i din præsentation på www.ovnhus.dk .  (skrives direkte i ansøgningsformularen)


Hvis du oplever at du ikke modtager en "tak for tilmeldingen"-e-mail umiddelbart efter afsending af ansøgningsformularen, er din ansøgning ikke gennemført. Hvis billederne er for store og ansøgningen forsvinder, tager OVNHUS ikke ansvaret

Hvis du ikke har hørt fra os den 1./3., da kontakt os venligst straks.


OVNHUS optagelsesprocedure

Censorer 2020:
 
Lone Løvschal .Sølvsmed udlært fra Georg Jensen sølv. Master of Art fra London. Værksted  Gl. Mønt 37.   www.lovschal.com
 
Bettina Andersen. Brodøse, tekstilkunstner, forfatter, foredragsholder. www.bettinaandersen.dk
 
Nanna Skibsted. Pottemager fra 1987 og eget værksted, indehaver af Brostræde Kunsthåndværk i Helsingør.
 
Helle Nybo Rasmussen. Keramiker uddannet fra Skolen for Brugskunst 1980. www.dkod.dk/hellenyborasmussenCensorerne kan ikke ansøge om optagelse på markedet.


Retningslinjer til juryen

Bestyrelsen henstiller til juryen at der optages kunsthåndværk af høj kvalitet inden for alle grupper/former for kunsthåndværk. Det skal være godt håndværk, gedigent og klassisk håndværk, nytænkning og ikke mindst plads til det innovative og eksperimenterende håndværk.

Bestyrelsen henviser også juryen til §4 stk 2 i Foreningen OVNHUS´s vedtægter: "Bestyrelsen beslutter en procedure for udvælgelsen af deltagere, herunder kvoter for at sikre kvalitet, alsidighed og lokalt islæt".

Kvoterne for 2020 er: 15 tekstil, 25 keramik, 15 smykker, 17 andet kunsthåndværk (herunder glas, læder, træ, papir, knive, pil m.v.).

Juryen skal tage højde for at kunsthåndværkerne i bestyrelsen inkl. suppleanter på forhånd besætter pladser i kvoterne, for 2020 gælder følgende: 2 tekstil, 2 keramik, 2 andet kunsthåndværk, 1 smykker.

Censorerne vurderer ansøgerne på deres indsendte materiale.


Vigtige datoer 2020

  • 1. januar til 31. januar kan der ansøges om optagelse på markedet.
  • I uge 6 modtager juryen materiale.
  • D.1.3. får alle ansøgere besked om optagelse eller afslag om deltagelse på markedet.
  • I uge 10 faktureres.
  • D. 16.3. skal fakturaen være betalt.